Titelgegevens

Auteur: Bette Westera

Illustrator: Sylvia Weve

Titel: Doodgewoon

Uitgever: Gottmer

Jaar: 2014

Doelgroep: groep 5 t/m 8

Recensie

Deze prachtige poëziebundel was vorig jaar de winnaar van de Gouden Griffel en zal dus al bij velen bekend zijn. Toch wil ik er ook graag op mijn site nog aandacht aan besteden: omdat het een boek is dat precies past bij de uitgangspunten van Zin voor Zin. Het is een boek dat ontroert, verrast en verwondert, nieuwe perspectieven aanreikt en kinderen prikkelt om na te denken over het leven en hun eigen plaats daarin. Het boek gaat over de dood, maar tegelijkertijd over het leven: in het zicht van de dood worden we ons immers vaak pas bewust van de waarde van het leven. Maar dit alles wordt niet op een zware manier over het voetlicht gebracht. Kernboodschap is dat doodgaan bij het leven hoort en daarom eigenlijk 'doodgewoon' is. De dood wordt vanuit allerlei invalshoeken belicht. Het is een mooie mix van gevoelige gedichten over afscheid en rouw, filosofische gedichten die uitnodigen tot gesprek en luchtigere versjes en verhalende gedichten met soms een macabere vorm van humor. De dood wordt op een eerlijke manier benaderd, waarbij taboes zoals zelfdoding en bijna dood ervaringen niet worden geschuwd. De insteek is multicultureel en laat ruimte voor verschillende geloofsovertuigingen. Juist de afwisseling van ernst en humor, van emotie en luchtigheid maken van Doodgewoon zo'n waardevol boek. Heftige emoties als verdriet, boosheid en verontwaardiging zijn prachtig verwoord en bieden herkenning voor kinderen die de dood in hun eigen omgeving hebben ervaren. Maar het boek biedt ook troost en relativering, zoals in het grafschrift dat als slotgedicht in het boek is opgenomen: 'Hier lig ik dan, / begraven in een grazig stukje groen, / en denk wat ik al eerder dacht: / de dood is goed te doen.'

Ook de originele illustraties van Sylvia Weve en de bijzondere uitvoering dragen bij aan de verwondering. Door de afwisseling van hele en halve pagina's, maken delen van illustraties bij het omslaan van de pagina ineens deel uit van een andere illustratie. Zo zijn alle gedichten en illustraties ook visueel mooi met elkaar verbonden. Achterin is informatie opgenomen over onder andere euthanasie, het hospice, bijna-dood-ervaringen, begraven en cremeren. Dit geeft verdieping aan de gedichten en stimuleert kinderen om verder op onderzoek uit te gaan naar alles wat met de dood te maken heeft en hun eigen visie daarop.

Tips voor gebruik in de klas

Heeft u belangstelling voor uitgewerkte lessuggesties of een compleet project rond het boek Dood-gewoon ?
Gebruik het contactformulier om nadere informatie op te vragen.