Titelgegevens

Titel: Kobe maakt een museum

Auteur: Ashild Kanstad Johnsen

Uitgever: De Vier Windstreken

Jaar: 2014

Doelgroep: groep 1 t/m groep 5

Recensie

De grootste passie van Kobe - een boomstammetje - is verzamelen. Maar waar laat je al die spullen? Zijn oma heeft de oplossing: hij kan zijn eigen museum beginnen! Kobe beleeft heel veel plezier aan het rondleiden van de gasten door zijn museum. En als hij er genoeg van begint te krijgen, legt hij zijn verzameling vast in albums met foto's en beschrijvingen.


Dit prentenboek valt op door een bijzondere tekenstijl. In een beperkt kleurenpalet van groene, bruine en grijze tinten wordt een bijzondere wereld tot leven geroepen. Een wereld waarin de grens tussen mens en boom niet scherp getrokken kan worden. Door te spelen met lijnen en structuren ontstaat bijvoorbeeld een geheimzinnig bos waarin als je goed kijkt menselijke en dierlijke figuren loskomen uit de achtergrond. Op andere pagina's speelt de illustrator met kleine losse tekeningetjes, bijvoorbeeld de pagina waarop Kobe in allerlei gekke posities het museumpubliek probeert te vermaken en de spread die de honderden objecten toont die Kobe heeft verzameld. Deze en andere pagina's stimuleren de lezer om met verwondering te kijken naar details en te zoeken naar overeenkomsten en verschillen. Kobe's verzamelwoede werkt aanstekelijk en stimuleert kinderen om zelf bijzondere dingen te gaan verzamelen. Een mooie manier om de wereld te onderzoeken en in kaart te brengen.

Lessuggesties

Vooraf

Bekijk met de kinderen de voorwerpen op de kaft. Wat zien ze allemaal? Welke voorwerpen vinden de kinderen de moeite waard om te verzamelen? Welke andere voorwerpen zouden daarbij passen? Praat met de kinderen over het plezier van spullen verzamelen. Vinden de kinderen het ook leuk om dingen te verzamelen? Waar bewaren ze hun verzameling? Zit het in een doos of la of stallen ze alles mooi uit? Hebben ze wel genoeg ruimte voor hun verzamelingen?

Lees de titel voor: 'Kobe maakt een museum'. Zijn de kinderen wel eens in een museum geweest? Vertel dat je in een museum bijzondere verzamelingen kunt zien, bijvoorbeeld schilderijen (kunstmuseum), stenen, schelpen, skeletten (natuurmuseum), in zee gevonden spullen (juttersmuseum).

Vertel dat Kobe, het boomstammetje, zijn eigen museum maakt met alles wat hij heeft verzameld.

Tijdens het lezen

Geef de kinderen tijdens het voorlezen en daarna (bijvoorbeeld in de boekenhoek) voldoende gelegenheid om alle details te bekijken. De wereld van Kobe is een wondere wereld waar heel veel te ontdekken valt!

Na het lezen

Eigen verzamelingen

Laat kinderen die iets verzamelen wat van hun verzameling mee naar school nemen en erover vertellen. Wat is er bijzonder aan hun verzameling? Zit er een verhaal achter de dingen uit hun verzameling? Wat is hun 'topstuk'? Maak een vensterbank of tafel vrij om een minitentoonstelling in te richten. Maak ook kaartjes met toelichting bij de verzamelingen, net als in een museum!

Verzamelen in het bos

Nog meer verzamelingen

Maak een inventarisatie op het bord van allerlei dingen die je kunt verzamelen. Het boek laat al heel veel mogelijkheden zien, maar de kinderen kunnen vast nog veel meer bedenken. Sommige dingen zijn duur om te verzamelen, of niet gemakkelijk te vinden of mee te nemen. In dat geval kun je objecten 'verzamelen' door er foto's of tekeningen van te maken. Op deze manier kunnen ook objecten in de buurt van de school onder de aandacht worden gebracht, denk bijvoorbeeld aan bijzondere deuren of naambordjes, sporen van mens en dier of objecten waarin een gezichtsvorm te herkennen is. Als je met een zoekopdracht naar buiten gaat, zie je de omgeving met andere ogen!

Heeft u belangstelling voor uitgewerkte lessuggesties of een compleet project rond het boek Zo mooi anders ?
Gebruik het contactformulier om nadere informatie op te vragen.