Titelgegevens

Auteur: Joke van Leeuwen

Titel: Mooi boek

Uitgever: Querido

Jaar: 2015

Doelgroep: groep 3 t/m 8

Recensie

Mooi boek is een grappig en speels kijk-, lees en ontdekboek over letters, woorden, zinnen en de wereld waarnaar deze verwijzen. Joke van Leeuwen speelt met de relatie tussen vorm en betekenis en zorgt voortdurend voor ongewone, verrassende perspectieven. Alleen de titel Mooi boek is al een voorbeeld van dit taalspel! Er is geen rode draad, maar de losse taal- en beeldelementen zorgen voor een bonte verzameling die past bij de hink-stap-sprong manier van denken die aan het boek ten grondslag ligt. Korte dierenverhaaltjes, strips, ABC's, gedichten, taalraadsels en beeldraadsels wisselen elkaar af. De eerste strip laat zien dat MOORD en DROOM uit dezelfde letters bestaan. Als de lettermannetjes van plaats wisselen veranderen ze van MOORD in DROOM: zo eenvoudig is dat! Maar zo makkelijk is het ook om elkaar verkeerd te begrijpen. Dat wordt duidelijk in de stripdialogen tussen Vurkie en Lepeltje waarin het gesprek steeds een onverwachte wending neemt.

In de vier ABC's wordt gespeeld met de lettervormen. In het getekende 'lenig ABC' worden de letters gevormd door gymnastische figuurtjes. Het 'Toevallig ABC' bestaat uit foto's van toevallige 'lettervormen' in de dagelijkse omgeving, bijvoorbeeld in twee hijskranen, een takje in het gras of de barsten in een muur. De gedichten in het boek geven blijk van humor, observatievermogen en een speelse geest. Ze laten het bijzondere van het gewone zien: 'de maan hoort bij de aarde / de aarde bij bestaan//bestaan is dat we leven / en door de dagen gaan' Een boek dat aansluit bij de ontdekkingsdrang van kinderen. Het prikkelt het associatieve denkvermogen van kinderen en nodigt uit om zelf ook creatief aan de slag te gaan met woord en beeld.

Tips

Heeft u belangstelling voor uitgewerkte lessuggesties of een compleet project? Gebruik dan het contactformulier om nadere informatie op te vragen.