Titelgegevens

Auteur: Ted van Lieshout

Titel: Rond vierkant vierkant rond

Uitgever: Leopold

Jaar: 2015

Doelgroep: groep 4 t/m 8

Recensie

Dit boek is een kunstboek en een cursus poëzie in één. De 'beeldsonnetten' van Ted van Lieshout voldoen aan de regels van het sonnet, maar zijn gemaakt met voorwerpen in plaats van met woorden. In dit boek vind je bijvoorbeeld een spruitjessonnet, een fietsbelsonnet en een bittere tranen sonnet van verfrommelde zakdoekjes: steeds opgebouwd uit veertien regels en vier strofen en met 'rijm' (gelijke voorwerpen) aan het eind van de regels. Zo wordt het patroon van een sonnet visueel duidelijk gemaakt. Sommige beeldsonnetten laat Ted van Lieshout vergezeld gaan van gekke verhaaltjes, gedichten en dialogen. Woord en beeld gaan zo een gesprek aan met elkaar.

Ted van Lieshout neemt kinderen mee in zijn creatieve spel en nodigt ze uit om zelf ook met beelden en woorden te experimenteren. Aan de hand van (geschreven) gedichten en verhaaltjes demonstreert hij rijmvormen en poëtische principes en laat hij zien hoe vorm en inhoud elkaar beïnvloeden. Hierbij stelt hij technische begrippen als 'elisie' en 'enjambement' als speltactieken aan de orde. Voorbeelden maken duidelijk hoe de vorm de betekenis extra goed uit kan laten komen, maar ook ten koste kan gaan van de inhoud, bijvoorbeeld door rijmdwang. Een boek dat kinderen een kijkje gunt in het hoofd van een dichter en beeldend kunstenaar en het plezier laat voelen van het creatieve proces.

Tips voor gebruik in de klas

Heeft u belangstelling voor uitgewerkte lessuggesties of een compleet project? Gebruik dan het contactformulier om nadere informatie op te vragen.