Spiegels

Over het boek

Eeuwenlange zoektochten naar zingeving in verschillende culturen hebben een rijke bron van verhalen en beelden opgeleverd waaraan we ons nog steeds kunnen spiegelen. Spiegels is een kijk- lees- en ontdekboek met citaten en verhalen uit zeven religieuze tradities, afgewisseld met fragmenten uit de jeugdliteratuur en korte informatieve tekstjes. Door de thematische indeling (‘Verborgen werkelijkheid’, ‘Spiegel van de geest’, ‘Spiegeleffect’ en ‘De hele wereld een spiegel’) wordt de lezer uitgedaagd om overeenkomsten tussen religies te ontdekken en na te denken over de eigen persoonlijke waarden. Achterin worden de zeven religieuze tradities toegelicht: hindoeïsme, Jodendom, boeddhisme, taoïsme, christendom, islam en universeel soefisme.

Het boek is bedoeld voor iedereen met interesse voor religies en spiritualiteit, maar vooral voor gebruik in de bovenbouw van de basisschool en het voortgezet onderwijs.

Uitspraken over de kracht van eenvoud en bescheidenheid
• [taoïsme] Wie probeert te stralen, verzwakt zijn eigen licht. (Uit de I Tjing )
• [jodendom] Leer uw tong te zeggen: “Ik weet het niet.” Dat is beter dan snel iets te bedenken. (Uit de Talmoed)
• [christendom] Wie zichzelf klein maakt als een kind, zal groot zijn in het Koninkrijk der Hemelen. (Uit de Bijbel, Matheus 18:4)
• [Islam] Laat uw manier van lopen bescheiden zijn en uw stem zacht. (Uit de Koran, Soera 31-vers 19)
• [hindoeïsme] Mensen die werkelijk heldhaftig handelen, beroemen zich nooit op hun verdienste. Het vuur brandt zonder geluid en zonder lawaai schijnt de zon. (Uit de Mahabharata)
• [boeddhisme] Als een gewoon mens tot kennis komt, wordt hij een wijze. Als een wijze tot kennis komt, wordt hij een gewoon mens. (Zen gezegde)
• [universeel soefisme] Eenvoud van aard is het kenmerk van heiligen. (Hazrat Inayat Khan)

Over het lesmateriaal

Spiegels kan in de bovenbouw van de basisschool en in het voortgezet onderwijs gebruikt worden bij de lessen levensbeschouwing en de kennismaking met wereldreligies. Via www.spiegelsopschool.nl is gratis een handleiding en lesmateriaal te downloaden. Per thema is er een PowerPointpresentatie beschikbaar voor het klassikaal introduceren van de thema’s en het bespreken van de teksten daarbinnen. Daarnaast kunnen de leerlingen zelfstandig met Spiegels werken aan de hand van zogenaamde ‘Spiegelkaarten’. Via de site zijn ook geluidsopnamen van liedjes beschikbaar.

Bestellen

De laatste exemplaren van ‘Spiegels’ zijn voor € 5,00 te koop via mij (zie mailadres onder ‘contact’).