Workshops en projecten

Ik draag mijn liefde voor verhalen en gedichten graag over op kinderen, leerkrachten en andere groepen die met verhalen of gedichten aan de slag willen gaan. De specifieke vorm en insteek van het project is daarbij afhankelijk van de doelgroep en doelstelling. In elk geval gaat het om verdiepend bezig zijn met teksten in gesproken en geschreven vorm: om het plezier in de teksten zelf en als aanknopingspunt voor ontwikkeling en ontplooiing.

Voor basisscholen en middelbare scholen

  • ontwikkeling en uitvoering van projecten op het snijvlak van taal, lezen en levensbeschouwing
  • tips voor het koppelen van verhalen en gedichten aan thema’s, vakgebieden en leerdomeinen
  • activiteiten en gastlessen om het leesplezier te bevorderen
  • taalactivering aan de hand van verhalen voor kinderen met een taalachterstand
  • extra uitdaging aan de hand van verhalen voor hoogbegaafde kinderen.

Mijn boeken De wereld in een kiezelsteen (filosofie) en Spiegels (levensbeschouwing) vormen mooie aanknopingspunten om naar aanleiding van verhalen in gesprek te gaan.

Voor bibliotheken

Om het onderwijs op passende wijze te kunnen ondersteunen is er soms tijdelijk te weinig capaciteit. Ik ben op uurbasis in te huren als leesconsulent en kan een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van leesbevorderingsprojecten.

Voor naschoolse opvang

Organisaties voor naschoolse opvang zijn vaak op zoek naar een gevarieerd en uitdagend activiteitenaanbod. Ik kom graag op locatie met een thematisch project rondom verhalen en gedichten. Eerder maakte ik de projecten Trossen los en Uitvindersclub’, zie mijn Portfolio.

Voor andere organisaties

Verhalen en gedichten inspireren en kunnen in allerlei contexten een mooi middel zijn voor verbinding, dialoog en algemene ontwikkeling. Ik denk graag mee over mogelijke projecten in uw organisatie.