Educatief schrijven

Taal en lezen

Een betekenisvolle context vind ik bij taal- en leesonderwijs van groot belang. Ik wil kinderen op een natuurlijke manier laten leren en ontdekken, waarbij de verschillende leerdomeinen zo veel mogelijk zijn geïntegreerd. Lezen vergroot de woordenschat, de literaire competentie en het leesplezier en biedt aanknopingspunten voor taalbeschouwing, dialoog en creatief schrijven. Een thematische insteek zorgt ervoor dat kinderen tegelijkertijd veel leren over de wereld. Ook close reading past goed binnen deze aanpak. Het is een onderzoekende, verdiepende manier van lezen die het leesbegrip bevordert.

Levensbeschouwing

Ik zie levensbeschouwing als een dynamisch proces. Het gaat om het ontwikkelen van een onderzoekende, open houding en het bewust worden van de eigen waarden en normen in interactie met anderen. Verhalen spelen bij daarbij een belangrijke rol: als middel om persoonlijke ervaringen te duiden en te delen, als cultureel bindmiddel en als kennismaking met uiteenlopende perspectieven. Woorden van anderen kunnen onverwachts uitdrukking geven aan eigen ervaringen… of juist het vanzelfsprekende op zijn kop zetten en de eigen ervaring in een nieuw licht plaatsen.

 Mogelijke werkzaamheden

  • ontwikkelen van lesmateriaal op bovengenoemde vakgebieden
  • ontwikkelen van spelletjes en activiteiten ter bevordering van de ontluikende (culturele) geletterdheid
  • schrijven, bewerken en redigeren van verhalen voor educatieve doelen
  • samenstellen van thematische boekenlijsten met lessuggesties bij de verschillende titels
  • suggesties voor het vergroten van ouderbetrokkenheid bij leesbeleving en taalontwikkeling

Ervaring
In mijn Portfolio vindt u voorbeelden van mijn projecten op het gebied van taal, lezen en levensbeschouwing.

Taal en lezen

Een betekenisvolle context vind ik bij taal- en leesonderwijs van groot belang. Ik wil kinderen op een natuurlijke manier laten leren en ontdekken, waarbij de verschillende leerdomeinen zo veel mogelijk zijn geïntegreerd. Lezen vergroot de woordenschat, de literaire competentie en het leesplezier en biedt aanknopingspunten voor taalbeschouwing, dialoog en creatief schrijven. Een thematische insteek zorgt ervoor dat kinderen tegelijkertijd veel leren over de wereld. Ook close reading past goed binnen deze aanpak. Het is een onderzoekende, verdiepende manier van lezen die het leesbegrip bevordert.

Levensbeschouwing

Ik zie levensbeschouwing als een dynamisch proces. Het gaat om het ontwikkelen van een onderzoekende, open houding en het bewust worden van de eigen waarden en normen in interactie met anderen. Verhalen spelen bij daarbij een belangrijke rol: als middel om persoonlijke ervaringen te duiden en te delen, als cultureel bindmiddel en als kennismaking met uiteenlopende perspectieven. Woorden van anderen kunnen onverwachts uitdrukking geven aan eigen ervaringen… of juist het vanzelfsprekende op zijn kop zetten en de eigen ervaring in een nieuw licht plaatsen.

 

Mogelijke werkzaamheden

  • ontwikkelen van lesmateriaal op bovengenoemde vakgebieden
  • ontwikkelen van spelletjes en activiteiten ter bevordering van de ontluikende (culturele) geletterdheid
  • schrijven, bewerken en redigeren van verhalen voor educatieve doelen
  • samenstellen van thematische boekenlijsten met lessuggesties bij de verschillende titels
  • suggesties voor het vergroten van ouderbetrokkenheid bij leesbeleving en taalontwikkeling

Ervaring

In mijn Portfolio vindt u voorbeelden van mijn projecten op het gebied van taal, lezen en levensbeschouwing.