Worden wat je wil

vrijdag 17 september 2021

Door een boek te lezen en je te verplaatsen in de hoofdpersoon kun je voor even iemand anders zijn. Het thema van dit jaar ‘Worden wat je wil’ is dan ook veel ruimer op te vatten dan alleen lezen over beroepen. Het is een uitnodiging aan kinderen om in andere werelden te stappen en via die weg niet alleen van alles te ontdekken over boeken, maar óók over zichzelf. Stook het leesvuurtje dus op en help kinderen om te ‘worden wat ze willen’. Lezers hebben een sleutel in handen om zichzelf steeds verder te ontwikkelen. Wie graag en veel leest, vergroot niet alleen zijn leesvaardigheid en woordenschat, maar leert ook meer over zichzelf en de wereld.

Ik wil leerkrachten in de Kinderboekenweek graag helpen om het vrij lezen in de klas een extra zetje te geven. Daarom heb ik voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 een aanbod ontwikkeld dat per bouw bestaat uit een diapresentatie en een lesbrief. De diapresentatie is bedoeld ter introductie van het thema en de boeken die daarbinnen gelezen kunnen worden. Daarnaast biedt het een anker om gedurende de Kinderboekenweek nog op het thema terug te komen en met kinderen leesgesprekken te voeren. De lesbrief geeft daarvoor de nodige tips. Prikkelende leesvragen stimuleren de kinderen om vanuit een bepaalde bril naar hun eigen leesboek te kijken en daarover iets op te schrijven of te tekenen in een speciaal ‘Lees en denkschrift’. Op deze manier verkennen ze zowel de boeken en de personages daarin, als wel hun eigen gevoelens en gedachten over wie zij willen worden of zijn. Door er vervolgens met elkaar over te praten, leren ze bovendien van elkaars (lees)ervaringen en ontdekken ze welke boeken ze nog meer willen lezen.

Kijk alvast naar de Diapresentatie groep 3 en 4  om een indruk te krijgen. Voor € 5,00 is de bijbehorende lesbrief aan te schaffen en voor slechts € 15,00 ook de diapresentaties en bijbehorende lesbrieven voor de midden- en bovenbouw.

Alle lesbrieven bestaan uit drie onderdelen:

  • algemene achtergrondinformatie en tips met betrekking tot voorlezen, vrij lezen en het werken met leesvragen en een speciaal Lees en denkschrift
  • een toelichting bij de diapresentatie en per dia specifieke ingangen voor leesgesprekken
  • een uitgebreide titellijst bij het thema ‘Worden wat je wil’ met verhalende en informatieve boeken

Voor 50 € per uur ben ik ook in te huren voor de introductie van de Kinderboekenweek in de klassen of een opwarmbijeenkomst voor de leerkrachten.

Voor meer informatie: bel 06-19917773 of mail naar: zinvoorzin@kpnmail.nl

 

 

Meer blogs

Zin in lezen

Zin in lezen

Ik heb vaak zin in lezen. Logisch: want ik heb al heel vaak ervaren hoe heerlijk het is om helemaal in een boek te kunnen verdwijnen.

Lees meer