Zin in lezen

maandag 7 juni 2021

Ik heb vaak zin in lezen. Logisch: want ik heb al heel vaak ervaren hoe heerlijk het is om helemaal in een boek te kunnen verdwijnen. Maar hoe zorg je ervoor dat ook zwakke lezers er zin in krijgen? Op de basisschool wordt het verschil tussen goede lezers die graag en veel lezen en zwakke lezers die door teleurstellende ervaringen geen zin meer hebben om er tijd in te steken, steeds groter. Niet alleen de technische leesvaardigheid blijft daardoor achter, maar ook hun kennis over de vorm en inhoud van verhalen en informatieve teksten. Ze missen daardoor al gauw het referentiekader dat nodig is om teksten te kunnen begrijpen en waarderen. Een ervaren lezer kan op dat moment een belangrijke brugfunctie vervullen. Reden om vaak voor te lezen in de klas en allerlei soorten teksten samen te lezen en te bespreken.

Een mooie interactieve en verdiepende manier om samen teksten te bespreken is close reading. Bij deze aanpak wordt een tekst in drie fasen onder de loep genomen. In fase 1 staat de globale betekenis centraal, in fase 2 wordt ingezoomd op details en wordt gekeken naar de manier waarop de inhoud naar voren wordt gebracht, en in fase 3 wordt de diepere betekenis besproken, waarbij de kinderen worden uitgenodigd zich over de vorm en de inhoud van de tekst een oordeel te vormen. Voor Tekstvaardig van Schoolsupport heb ik bij een zeer rijk en divers aanbod van teksten concrete suggesties voor close-reading uitgewerkt. Het leuke is dat deze teksten online op leesniveau en thema zijn op te zoeken, zodat leerkrachten teksten kunnen kiezen die precies aansluiten bij de leerlingen en de thema’s die op dat moment centraal staan. Dit maakt een geïntegreerde aanpak mogelijk, waarbij tegelijkertijd aan meerdere doelen kan worden gewerkt.

Een heel andere manier om kinderen een opstapje te geven bij het lezen is de leerlijn ‘leesplezier en literatuureducatie’ in de methode Karakter van uitgeverij Malmberg. Aansluitend op de lessen voortgezet technisch lezen, maken de kinderen kennis met verschillende genres en worden allerlei aspecten van jeugdliteratuur aan de orde gesteld. Zo ontdekken kinderen aan de hand van korte boekfragmenten bijvoorbeeld wat een boek spannend of grappig maakt en hoe perspectief werkt. Bij les elk onderwerp zijn twee lessen gemaakt. In de eerste les doen de kinderen een aantal geleide ontdekkingen over het onderwerp, waarna ze in de tweede les aan de hand van allerlei samenwerkingsvormen hun eigen leeservaringen delen. Zo gaan ZIN vinden in het lezen en er ZIN in krijgen hand in hand.

Meer blogs

Gastles voor IMC-Weekendschool op Aboe el-Chayr

Gastles voor IMC-Weekendschool op Aboe el-Chayr

IMC-Weekendschool is een organisatie die kinderen en jongeren in de armste wijken van Nederland extra impulsen geeft om zich te ontwikkelen en te oriënteren op hun toekomst. Boeken en verhalen openen je wereld en geven nieuwe perspectieven. Dat is waar ik als Zin voor...

Lees meer
Vol van verhalen

Vol van verhalen

De mens is een geboren verhalenverteller. Via verhalen ontdekken we wie we zijn of willen zijn. In het leesbevorderingsproject ‘Vol van verhalen’ gaan kinderen van groep 1 tot en met 8 op ontdekkingsreis langs verhalen. Als uitgangspunt zijn daarvoor vijftig boeken...

Lees meer
Voorlezen: óók in de bovenbouw!

Voorlezen: óók in de bovenbouw!

De Nationale Voorleesdagen zijn in Nederland al jarenlang een begrip. Voor 0 tot 6-jarigen is er Prentenboek van het Jaar en het nationale voorleesontbijt. Het wordt tijd dat ook het voorlezen in de bovenbouw meer aandacht krijgt. Gisteren kreeg ik de kans om daaraan...

Lees meer
Voorleesproject groep 7/8

Voorleesproject groep 7/8

Het boek ‘Mot en de metaalvissers’ van Sanne Rooseboom neemt kinderen mee in een fascinerende wereld van vrijbuiters en metaalvissers, daagt ze uit om te lezen als een detective en biedt ook nog stof tot nadenken over psychologische en maatschappelijke thema’s. Genoeg...

Lees meer
Voorleesproject groep 5/6

Voorleesproject groep 5/6

Het is saai om alles alleen maar door mensenogen te bekijken. Daarom maakten Bibi Dumon Tak en Annemarie van Haeringen een boek over dieren die spreekbeurten houden over andere dieren. Een origineel boek dat onlangs bekroond werd met de Woutertje Pieterse Prijs....

Lees meer
Studio Grow

Studio Grow

Het jaar 2021 sluit ik tevreden af. Het najaar was voor mij een drukke en spannende tijd, waarin ik veel nieuwe projecten mocht doen. Het grootste en meest uitdagende project was ‘Studio Grow’: een leesbevorderingsproject op drie basisscholen in Dongen waarin...

Lees meer