TekstVaardig

Close reading en creatief schrijven bij teksten over allerlei thema’s

Via het online platform ‘Tekstvaardig’ van Schoolsupport kunnen basisscholen en middelbare scholen zoeken naar geschikte teksten bij allerlei thema’s. Ik heb bij alle teksten opdrachtkaarten geschreven voor creatief schrijven, waarbij het thema of de tekstsoort steeds het aanknopingspunt is voor het schrijven van een eigen tekst. Daarnaast heb ik bij een groot aantal teksten suggesties geschreven voor close reading: een werkwijze waarbij kinderen in drie leessessies op een steeds dieper niveau in de tekst duiken.