Spiegels

Inspiratieboek levensbeschouwing (idee, samenstelling en redactie)

Voor iedereen met belangstelling voor religie en spiritualiteit, maar vooral als inspiratieboek voor de bovenbouw van de basisschool en het voortgezet onderwijs verzamelde ik verhalen en uitspraken uit zeven religieuze tradities. Teksten tegen de achtergrond van grote kleurenfoto’s geven een inkijkje in de levensbeschouwing van die tradities, elk met hun eigen beelden en sfeer. Door de teksten thematisch naast elkaar te plaatsen, vallen ook de overeenkomsten op: een mooi aanknopingspunt voor reflectie en gesprek. ‘Spiegels’ is tot stand gekomen door crowdfunding en in 2016 uitgegeven bij Levendig Uitgever. Speciaal voor het onderwijs is er ook een ondersteunende website: www.spiegelsopschool.nl. Voor meer informatie over Spiegels en de bijbehorende site verwijs ik naar de pagina Spiegels onder Boeken.