Spiegels

Spiegels

Inspiratieboek levensbeschouwing (idee, samenstelling en redactie) Voor iedereen met belangstelling voor religie en spiritualiteit, maar vooral als inspiratieboek voor de bovenbouw van de basisschool en het voortgezet onderwijs verzamelde ik verhalen en uitspraken uit...
De wereld in een kiezelsteen

De wereld in een kiezelsteen

Filosofisch leesboek (idee, samenstelling en redactie) Er is zoveel prachtige jeugdliteratuur die prikkelt tot nadenken. Daarom maakte ik een filosofisch leesboek dat de lezer meevoert op een reis langs drie vragen: ‘Wie ben ik?’, ‘Zicht op de wereld’ en ‘Achter de...
Staal

Staal

Taallessen en samenstelling bronnenboek voor taalmethode basisschool Staal is een taalmethode voor de basisschool die uitgaat van rijk bronnenmateriaal bij verschillende thema’s. Van daaruit werken de kinderen aan hun woordenschat, hun kennis van taal (kenmerken van...
Trossen los

Trossen los

Naschools thematisch leesbevorderingsproject ‘Trossen los’ is een leesbevorderingsproject dat ik heb ontwikkeld in samenwerking met Bibliotheek Midden Brabant en Stichting Tilburg te Water. Kinderen van negen tot twaalf kwamen op zes woensdagmiddagen bij elkaar,...
Boekenwijzer projecten

Boekenwijzer projecten

Leesbevorderingsprojecten vanuit mijn bureau ‘De Boekenwijzer’ Onder de naam ‘De Boekenwijzer’ ontwikkelde ik leesbevorderingsprojecten voor groep 1 tot en met 8. Voor de kleuters maakte ik prentenboekenprojecten, onder andere rondom ‘Nandi’s verrassing’ van Eileen...