Staal

Taallessen en samenstelling bronnenboek voor taalmethode basisschool

Staal is een taalmethode voor de basisschool die uitgaat van rijk bronnenmateriaal bij verschillende thema’s. Van daaruit werken de kinderen aan hun woordenschat, hun kennis van taal (kenmerken van teksten en taalgebruik), hun spreek- en luistervaardigheid (onder andere denkgesprekken) en hun schrijfvaardigheid. Aan het eind van elk blok verwerken de kinderen hun kennis in een eigen publicatie of presentatie. Ik werkte aan de lessen en het bronnenboek voor blokken in jaargroep 5, 6 en 8.