Rode Draad projecten

Projecten voor het leesbevorderingsprogramma ‘De Rode Draad’

Het programma ‘De Rode Draad’ werd ontwikkeld voor het basisonderwijs door de Provinciale Bibliotheek Centrale (het huidige Cubiss). Het belangrijkste uitgangspunt van de Rode Draad was dat leerlingen elk jaar met boeken en lezen in contact kwamen. Ik maakte voor ‘De Rode Draad’ een aantal thematische leesbevorderingsprojecten voor groep 5, gericht op het zelf kiezen van boeken. Gekoppeld aan de thema’s van de Kinderboekenweek selecteerde ik geschikte boeken en werkte ik introductie- en verwerkingssuggesties uit.